Domy tymczasowe (DT)

Domy tymczasowe są jednym z najlepszych, najbardziej potrzebnych, a zarazem najtrudniejszych sposobów pomocy bezdomnym psom, a zwłaszcza psom w typie rasy Siberian Husky.
DT jest miejscem, gdzie pies przebywa do czasu swojej adopcji, obecność psa w takim miejscu znacznie zwiększa jego szansę na znalezienie domu stałego, ponieważ wiemy o psie dużo więcej niż ze zdawkowych obserwacji ze schroniska. Pies w schronisku może się zachowywać zupełnie inaczej niż w stałych warunkach. Otoczony odpowiednią opieką i troską może być po prostu sobą, gdy poczuje się swobodnie. Dom tymczasowy można określić mianem rodziny zastępczej dla psa.

Co zrobić by wziąć psa na DT?
Procedury są podobne jak przy adopcji psa. Osoba/y chętne do wzięcia psa muszą wypełnić ankietę i umówić się na spotkanie z wolontariuszem Fundacji w celu omówienia problemów, które mogą pojawić się z psem, oceny czy dana osoba poradzi sobie z północniakiem oraz ustalenia zasad na jakich pies będzie przebywał na DT.
W przypadku chęci pomocy konkretnemu psu ankiety będą rozpatrywane indywidualnie i adekwatnie do sytuacji. W przypadku zadeklarowania chęci pomocy psu bezdomnemu bez wskazywania konkretnego zwierzęcia Fundacja przedstawi psy, spośród których opiekun będzie mógł wybrać psa do opieki.
Należy jednak pamiętać, że otoczenie opieką psa na DT niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność i masę pracy nad ułożeniem psa.

Dom tymczasowy z założenia jest bezpłatny, Fundacja nie pokrywa kosztów opieki nad psem. Koszty jakie DT ponosi ze swojej strony pod każdym względem są ustalane indywidualnie, w ich skład mogą wchodzić:  

 • koszty leczenia i profilaktyki po wcześniejszym i każdorazowym ustaleniu kosztów zabiegów oraz przedstawieniu faktury za usługi lekarsko-weterynaryjne
 • karma
 • zabawki
 • smycze, obroże
 • miski, legowisko.

Obowiązki domu tymczasowego w każdym przypadku zależą od indywidualnych ustaleń, mogą należeć do nich:

 • opiekun podpisuje umowę z Fundacją, która prawnie jest właścicielem psa do czasu jego adopcji
 • zapewnienie psu: legowiska, miski, obroży, szelek, smyczy, zabawek, karmy
 • zapewnić psu opiekę weterynaryjną (leczenie, badania profilaktyczne, szczepienia, kastracja/sterylizacja)
 • przygotowanie psa do adopcji, socjalizacja, obserwacja psa
 • otoczyć psa niezbędną opieką i zapewnić mu dobrostan
 • zdawać relacje z pobytu psa na naszym forum forum.huskyadopcje.org w wątku psa lub swojemu opiekunowi
 • przekazywać aktualne zdjęcia psa.

Obowiązki Fundacji względem domu tymczasowego również w każdym przypadku zależą od indywidualnych ustaleń, mogą należeć do nich:

 • aktywne poszukiwanie psu domu adopcyjnego
 • zapewnienie środków na leczenie i profilaktykę
 • zapewnienie karmy
 • skierowanie do odpowiedniego szkoleniowca/behawiorysty w razie konieczności
 • osoba zajmująca się psem zawsze może się zgłaszać po porady do swojego opiekuna.

Każdy dom tymczasowy będzie miał swojego opiekuna. Opiekunem jest osoba z Fundacji, która organizuje spotkanie z przyszłym domem tymczasowego w celu przeszkolenia i przekazania wszelkich informacji odnośnie specyfiki domu tymczasowego, a także, zapoznania się z domem tymczasowym. Opiekun prowadzi także adopcje danego psa dlatego powinien mieć na bieżąco relacje co dzieje się w domu tymczasowym.

Zanim weźmiesz psa na dom tymczasowy zapoznaj się z artykułem pierwsze dni po adopcji i przemyśl czy jesteś w stanie zmierzyć się z opisanymi problemami.

Pamiętaj też, że w psa na DT trzeba włożyć bardzo dużo pracy, serca i cierpliwości, aby wyszedł na prostą i mógł być szczęśliwy w nowej rodzinie. Jeśli pies znajdzie dom adopcyjny rozstanie może się okazać bardzo trudne i bolesne, tak więc decyzja musi być dokładnie przemyślana i świadoma.