Fundacja Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje powstała z potrzeby niesienia pomocy skrzywdzonym i niechcianym zwierzętom, w szczególności psom rasy Siberian Husky i psom ras zaprzęgowych. 

Zgodnie ze statutem, celami Fundacji są:

  1. Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania. 
  2. Działania na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach. 
  3. Bezpośrednia pomoc zwierzętom w potrzebie, w szczególności psom rasy Siberian Husky i psom ras zaprzęgowych. 
  4. Propagowanie adopcji zwierząt ze schronisk.
  5. Uświadamianie i edukacja społeczeństwa w kwestiach bezdomności zwierząt oraz w zakresie znajomości i wymagań ras. 
  6. Szkolenie i poradnictwo w zakresie zachowań zwierząt stwarzających problemy. 
  7. Prowadzenie serwisu internetowego ułatwiającego znajdowanie nowych domów dla zwierząt w potrzebie. 
  8. Ograniczenie bezdomności zwierząt.
  9. Przeciwdziałanie niekontrolowanemu i nieodpowiedzialnemu rozmnażaniu zwierząt, oraz przeciwdziałaniu czerpaniu zysków kosztem zdrowia zwierząt.


Fundatorem Fundacji jest Pani Dorota Liszczak, która współtworzyła Serwis Adopcyjny Husky Adopcje. 

Zarząd Fundacji:
Kinga Wasylewska - Prezes
Magdalena Szecówka - Zastępca Prezesa

Działalność Fundacji opiera się na pracy charytatywnej - osoby pracujące w naszej organizacji nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę. Są miłośnikami rasy Siberian Husky oraz mają wieloletnie doświadczenie w pracy z psami. Obecnie Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie swoje działania finansuje z datków i darowizn pochodzących od ludzi, którym los skrzywdzonych zwierząt nie jest obojętny.

Fundacja została zarejestrowana pod numerem KRS: 0000434040 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy.

Fundacja uzyskała status OPP w dniu 10 grudnia 2014 roku. 

Dane KRS: FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM HUSKY ADOPCJE
KRS: 0000434040
REGON: 146325849
NIP: 1132860065

Osoby chętne nas wspomóc prosimy o kierowanie datków na nasze konto:
Fundacja Pomocy Zwierzętom Husky Adopcje 
03-484 Warszawa
ul. Darwina 1A/2

mBank S.A.
15 1140 2004 0000 3102 7490 4446
Numer BIC: BREXPLPWMBK

tytuł: "Darowizna"

Jeśli mogą Państwo wspomóc Fundację w sposób pozafinansowy, zapraszamy do działu wolontariat oraz domy tymczasowe.

Statut Fundacji

Sprawozdania

Zbiórki publiczne