Regulamin adopcji

I. DEFINICJE

1. Psy będące pod opieką Fundacji Husky Adopcje to psy w pełni finansowane przez Fundacje, przebywające w domu tymczasowym bądź w hotelu na koszt Fundacji. Wszelkie decyzje o leczeniu, zmianie miejsca przebywania psa i jego adopcji podejmuje tylko i wyłącznie Fundacja. Nie jesteśmy wstanie pomóc każdemu zgłaszanemu psu. Mamy ograniczone finanse i liczbę miejsc. Pies zostanie przyjęty pod nasze skrzydła gdy w danej chwili jest psem najbardziej potrzebującym. Zawsze pies z zagrożeniem życia ma pierwszeństwo w udzieleniu pomocy.
2. Psy ogłaszane przez Fundację Husky Adopcje to psy przebywające głównie w schroniskach , które podjęły z nami współpracę lub będące pod opieką innych organizacji czy osób prywatnych, którym Fundacja z uwagi na dobro psa zobowiązała się pomóc w szukaniu nowego domu. Z uwagi na dużą liczbę psów w potrzebie nie jesteśmy w stanie ogłaszać wszystkich. Ogłoszenia są możliwe gdy na bieżąco jesteśmy informowani o sytuacji i zachowaniu psa.

II. ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA ADOPCJI

1. Na naszej stronie umieszczane są tylko psy będące pod opieką Fundacji Husky Adopcje.
2. Adopcja psów umieszczanych na naszej stronie może być prowadzona tylko i wyłącznie przez osoby należące do Fundacji Husky Adopcje lub osoby upoważnione przez Fundacje.
3. Osoba oddająca swojego lub znalezionego psa do adopcji za pośrednictwem Fundacji Husky Adopcje zobowiązuje się do przestrzegania procedur adopcyjnych Fundacji i niewydawania nikomu psa bez wiedzy i zgody Fundacji.
4. Pies przebywający w schronisku/przytulisku może być ogłaszany przez Fundację Husky Adopcje gdy jego adopcja zostanie przekazana Fundacji, będą przestrzegane procedury adopcyjne Fundacji i pies nie będzie wydawany nikomu bez wiedzy i zgody Fundacji.
5. Na forum nie podajemy informacji o miejscu przebywania psa ze względu na możliwość adopcji przez osoby niepowołane.


III. ADOPCJA

1. Osoba prowadząca adopcje psa czyli osoba, na którą jest podawany kontakt w sprawie psa, reprezentuje Fundację Husky Adopcje.
2. Fundacja Husky Adopcje zastrzega sobie prawo do wyboru najodpowiedniejszego domu dla psa.
3. Każda osoba zainteresowana adopcją psa wypełnia ankietę adopcyjną dostępną na naszej stronie: http://huskyadopcje.org/ankieta-adopcyjna.html
4. Spotkanie adopcyjne ma miejsce po wysłaniu ankiety adopcyjnej i ma na celu jej weryfikację i omówienie szczegółów dotyczących wybranego lub zaproponowanego psa.
5. Wszystkie psy przed adopcją są poddawane sterylizacji/kastracji. W przypadku szczeniąt adopcja jest z zastrzeżeniem przeprowadzenia tego zabiegu gdy będzie on tylko możliwy.
6. Pies przekazywany jest nowemu właścicielowi po sporządzeniu i podpisaniu umowy adopcyjnej. Czasem są to dwie umowy: Fundacji i schroniska.
7. Fundacja Husky Adopcje nie pobiera żadnych opłat z tytułu adopcji psa.
8. W przypadku niektórych schronisk przy adopcji może pojawić się opłata schroniskowa.


IV. PSY

1. Psy ogłaszane przez Fundację Husky Adopcje przebywają w domach tymczasowych, hotelikach lub schroniskach/przytuliskach, które podjęły współpracę z Fundacją.
2. Podane opisy i spostrzeżenia odnośnie zachowania psa, są subiektywne i podane często na podstawie krótkiej obserwacji w nie sprzyjającym otoczeniu. Zachowanie psa w nowym otoczeniu (domu) może się zmienić. Fundacja zobowiązuje się zapewnić pomoc adoptującym w przypadku problemów.
3. Opieka nad domami tymczasowymi jest indywidualnie ustalana z Fundacją. Każda osoba chętna na DT musi przejść weryfikacje podobna jak w przypadku adopcji. Również dobór psa do DT jest niezwykle istotny. Pies znajdujący się w DT pozostaje formalnie pod opieka Fundacji i to on decyduje o jego adopcji czy innych istotnych kwestiach.
4. Osoba zgłaszająca psa do adopcji zobowiązuje się w miarę możliwości uaktualniać informacje dotyczące psa, szczególnie jeśli pies zostanie wyadoptowany.
5. Każdy adoptujący jest informowany o aktualnym stanie zdrowia psa i ewentualnym przebiegu leczenia i dalszych wskazaniach w miarę wiedzy Fundacji.
6. Każda osoba może umieścić na forum informacje o psie w potrzebie jednak Fundacja Husky Adopcje nie ponosi odpowiedzialności za takiego wyadoptowanego psa za pośrednictwem forum/schroniska/obecnych lub przejściowych właścicieli.
7. Psy będące pod opieką Fundacji są wydawane nowym właścicielom na umowie adopcyjnej podpisanej przez Prezesa Fundacji .

V. POMOC ZE STRONY FUNDACJI

Fundacja Husky Adopcje zobowiązuje się do pomocy nowym właścicielom adoptowanych psów w przypadku gdy sprawiają one problemy w czasie aklimatyzacji lub gdy pojawiają się sytuacje nieprzewidziane wymagające dużych nakładów finansowych (np. nagła poważna choroba). Fundacja może zorganizować wtedy zbiórkę pieniędzy na pomoc danemu psu. Fundacja nie pokrywa kosztów szkoleń lub kosztów podstawowych zabiegów weterynaryjnych. Aby pomoc była możliwa konieczny jest stały kontakt i dokładny opis występujących sytuacji a wtedy w miarę możliwości Fundacja będzie mogła zareagować.